Detoxikační medicína
Detoxikační alias informační medicína podle MUDr. Josefa Jonáše vychází z principů a moudrosti čínské medicíny, která je tu tisíce let. Její filosofie je znázorněna čínským pentagramem znázorňujícím 5 + 1 orgánový okruh. Ty jsou vzájemně propojeny a ideálně jsou v rovnováze. Oslabení nebo porucha funkce některého z orgánů může mít za následek porušení harmonie a tudíž i zdraví.
Detoxikace přináší úlevu od chronických obtíží jako jsou alergie, akné, astma, únava, revmatické bolesti, bolesti hlavy, gynekologické obtíže, metabolické poruchy, poruchy imunity, může pomoci i u některých obtíží s otěhotněním. Preparáty nemohou ublížit, nic do těla nedodávají, pouze odebírají to, co brání správnému fungování organismu.
Detoxikační medicína je cestou pro lidi, které neuspokojuje přístup klasické medicíny k jejich chronickým problémům. Jen je to běh na dlouhou trať. Člověk se myje každý den. Jak rychle se asi umyje zevnitř, když se do toho pustí ve třiceti, padesáti letech? Z toho vyplývá, že nejlépe reagují malé děti, které - bohužel - většinou od začátku svého života nejvíc bojují s tím, co jim předali jejich rodiče. A hlavně detoxikační alias informační medicína se nevylučuje s klasickou medicínou, lze souběžně užívat lékařem indikované léky i detoxikační preparáty.
Co Vás u mě čeká?
Pokecáme o životě, hlavně o Vašich problémech, a proč jste za mnou přišli. Zodpovím všechny Vaše dotazy a seznámím Vás s přístrojem Salvia pracujícím na principu Vollova přístroje (objevil Dr. Voll 1954, později modifikován MUDr. Schimmelem), který je propojen s počítačem s nainstalovaným programem EAMset. Měření pracuje na principu elektroakupuntury - měří se kožní odpor v místě akupunkturního bodu, který se nachází v dlani. Zde je možné získat informaci o celém těle na základě propojení tohoto bodu vegetativním nervstvem a porovnat ji s vytvořenými vzory.
Řízená a kontrolovaná detoxikace Vašeho organismu začne důkladným měřením, kdy zjistím zatížení Vašeho organismu volnými toxiny nebo přítomnost infekčních ložisek a v závislosti na Vašem nejpalčivějším problému vyberu ze spektra informačních preparátů ty, které jsou pro Vás v danou chvíli nejpřínosnější. Tady tedy řízená detoxikace. Při každém dalším setkání ověříme, jestli vše proběhlo, jak mělo - kontrolovaná detoxikace. A opět vybereme, pokud bude potřeba, další preparáty.
Proč detoxikace?
Protože tělo se zbavuje toxinů. Toxiny z životního prostředí, chemické toxiny, toxiny z potravin, psychické toxiny, toxiny zděděné a v neposlední řadě toxiny mikrobiální se v těle v průběhu života hromadí a oslabují k nim citlivé tkáně. Spolu s hlenotvornými látkami vytvářejí infekční ložiska, opouzdřené útvary, které nejsou přístupné lékům a v případě oslabení organismu jsou pak zdrojem patogenů způsobujících onemocnění. A odtud se berou často se vracející nemoci, např. angíny různých původů, častá je recidivující borelióza nebo výsev oparů nebo aftů a další a další. ...
Způsob účinku
Infekční ložiska se mohou vyskytovat v kterékoliv tkáni. K jejich odstranění jsou využívány informační preparáty - rezonátory, které obal ložiska rozbijí a jeho obsah vystaví imunitnímu systému, pro který byly do té doby nedostupné, neviditelné.
V sortimentu informačních preparátů jsou dále lékařské preparáty zaměřené na jednotlivé skupiny patogenů. Tyto "informují" imunitní systém o tom, že opomíjí, nevšímá si určitého typu mikroorganismu a stimulují imunitní systém tak, aby to napravil a zbavil tělo tohoto patogenu.
Informační komplexy jsou konstruovány tak, aby došlo k nápravě správné funkce orgánových systémů, metabolických poruch nebo se z těla vyplavovaly zatěžující toxiny.
Užívání a uchovávání detoxikačních preparátů
Před a po požití preparátů Joalis se doporučuje 20 minut nejíst a nepít nic kromě čisté vody. Samozřejmě nekouřit, nečistit si zuby. Obvykle se užívá 7-10 kapek každého preparátu. Mezi jednotlivým kapáním by měl být odstup 1-5 minut. Pokud nekapete přímo do úst (pozor na kontaminaci), je doporučeno používat umělou lžičku, NE kovovou. Nebo lze nakapat do malého množství čisté vody, a pak vypít.
Preparáty Joalis by neměly být vystaveny působení magnetického pole, tj. nenecháváme je v přímém kontaktu s mobilním telefonem, rádiem, mikrovlnou troubou ap.
Ceník
První vyšetření stojí 300,- Kč. Jde o celkové vyšetření, kdy stanovíme celkovou strategii detoxikační terapie, případně úpravu stravy nebo návyku v návaznosti na potíže.
Cena každého dalšího vyšetření je 150,- Kč.
Detoxikační kůra obnáší užívání několika preparátů, obvykle 3-4 a jejich cenu je nutno připočítat k ceně kůry, která vystačí asi na 2 měsíce. (Cena informačního preparátu je 340-350 Kč.)